0%

Dagens bild

Butiken - en mötesplats på orten

Idag driver ICA-handlarna sina butiker på cirka 1300 orter runt om i Sverige, de finns i nästan alla Sveriges kommuner. ICA-handlarna står för en stor del av samhällsservicen på den svenska glesbygden.

Förutom att tillhandahålla dagligvaror har majoriteten av Sveriges drygt 1 500 ICA-handlare ett starkt samhällsengagemang. ICA-handlaren har lokala samarbeten med bland annat skolor, idrottsföreningar och andra intressenter som delar ICA-handlarens intresse vad gäller ett hälsosamt och trivsamt lokalsamhälle.

En viktig del av ICA-iden bygger på att ICA-handlaren kan göra egna lokala inköp vilket stärker övrigt lokalt entreprenörskap särskilt inom livsmedelssektorn.

Ett av ICAs mål är att vara en positiv kraft i samhället, lokalt, nationellt och globalt. ICA-handlarna engagerar sig i allt från lokal sponsring till välgörenhet.

ICA-handlarna runt om i landet är engagerade och tar ett stort samhällsansvar, vilket vi är stolta över! Här nedan finns alla instagram-bilder som taggats med #icahandlarebryrsig.