0%

Dagens bild

Hakon Swenson Stiftelsen

I samband med ICA:s 90-årsjubileum, 2007, avsatte ICA-handlarna 90 miljoner kronor till grundandet av Hakon Swenson Stiftelsen.

Om Hakon Swenson:

Hakon Swenson (1883-1960) grundade Hakonbolaget i Västerås 1917. Han ville möjliggöra för privata köpmän att kunna gå ihop och samordna sina inköp och på så sätt möta konkurrensen för kooperationen. Swenson var även initiativtagare till att Hakonbolaget och tre andra inköpscentraler skulle samarbeta inom ICA, Inköpscentralernas AB, vilket skedde år 1939. Hakon Swenson är alltså grundare till dagens ICA och tillika ICA-idén som står för ”Fria handlare i samverkan”.

Hakon Swenson Stiftelsens syfte är ”att utveckla och stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom främst konsument- och handelsområdet” och ska stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden.

Stiftelsen ska generellt främja förståelsen av handelns betydelse i samhället. Detta gör man genom att bidra till att en kritisk massa av forskare ägnar sig åt detaljhandelsforskning och därmed också producerar detaljhandelskunskap. Fler viktiga insatser är att få målgrupper inom grund- och gymnasieskola att intressera sig för handeln, både för vidare studier och som framtida arbetsgivare.

Hakon Swenson Stiftelsen tar emot bidragsansökningar som främjar stiftelsens syfte, d.v.s. kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom entreprenörsdriven handel.

Tillsammans med Handelns Utvecklings Råd är Hakon Swenson Stiftelsen initiativtagare till handelsforskningskonferensen Nordic Retail Wholesale Conference, NRWC, som anordnas vartannat år. Dessutom initiativtagare till Handelns studentuppsatspris som vänder sig till uppsatsskrivande högskole- och universitetsstudenter, i syfte att uppmuntra att intresseras sig för att skriva om handeln.