0%

Dagens bild

Vårt uppdrag

ICA-handlarnas Förbund ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén så att den skapar lönsamhet och konkurrenskraft i dag och för generationer framåt.

– Ur ett medlemsperspektiv betyder det att ICA-handlarnas Förbund ska vara en aktiv och engagerad medlemsföreträdare. Vi ska ge god service och stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende.

– Ur ett ägarperspektiv betyder det att ICA-handlarnas Förbund ska vara en ansvarsfull och långsiktig majoritetsägare i ett starkt ICA. Vi ska med ett ständigt 100-årsperspektiv skapa balans mellan god avkastning till aktieägarna och lönsamhet i butik, och därmed säkra framtida investeringar och positionen som marknadsledare.

Vi verkar för en lönsam och hållbar affär och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Som företrädare för engagerade handlare över hela landet, och ägare till en stor och framgångsrik koncern, både kan och vill vi göra positiv skillnad i samhället. Vi verkar för att både ICA-handlaren och ICA Gruppen ska ha en lönsam affär som är hållbar ur alla perspektiv.