0%

Dagens bild

Organisation

ICA-handlarnas Förbund är en riksorganisation för Sveriges ICA-handlare och majoritetsägare i ICA-gruppen. Förbundets uppgift är att stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende.

Vid utgången av december 2017 fanns 1 287 ICA-butiker i Sverige. Butikerna drivs av omkring 1 500 ICA-handlare. För att få driva en butik under ICA:s varumärke krävs medlemskap i ICA-handlarnas Förbund.

Förbundet är indelat i regioner, medlemsdistrikt och medlemsområden. Övriga organ inom förbundet är förbundsstämman och förbundsstyrelsen. Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ, medan förbundsstyrelsen är förbundets högsta förvaltningsorgan.
ICA-handlaren utövar sitt medlemskap i förbundet i och genom distriktet.

Vi har 33 medarbetare på huvudkontoret i Solna. Centralt jobbar vi med ägarfrågor, medlemsservice och opinionsbildning.

 

Ta del av organisationskartan här