0%

Dagens bild

ICA-idén - fria handlare i samverkan

ICA-idén bygger på en tanke som ICAs grundare Hakon Swenson uttryckte så här: ”Att ta vara på varje människas vilja att klara sig själv och önskan att samarbeta med andra.”

ICA-handlaren äger och driver sin egen butik men har också valt att frivilligt samarbeta med andra utifrån viljan att bygga och ta ansvar för ett gemensamt varumärke. Därmed bygger ICA på en idé om att kombinera det bästa av två världar – lokalt entreprenörskap och stordriftsfördelar. Med intern konkurrens och samverkan i balans uppstår en unik kraft som skapar ständig utveckling. Fria handlare i samverkan är den affärsmodell som ICA har arbetat efter i Sverige sedan 1917.