0%

Dagens bild

ICA-idén - fria handlare i samverkan

ICA bygger på ICA-idén som innebär att fria handlare äger och driver dagligvarubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och ett gemensamt varumärke.

ICA-idén har precis fyllt 103 år

För att fira ICA-idéns födelsedag den 22 november bjuder ICA-handlarnas Förbund på något som vi kallar Födelsedagssnack!

Födelsedagssnack är samtal mellan ICA-handlare och ICA-medarbetare om ICAs historia, om ICA-idén och handlarskapet och framförallt om hur viktigt ditt arbete är i det stora gemensamma ICA.  

Lyssna på avsnitten här

 

Det självständiga, och lokala, entreprenörskapet i kombination med stordriftsfördelar har visat sig fungera mycket bra. ICA-modellen har utvecklat och levererat dagligvaruservice och goda resultat i över 100 år. När ett starkt entreprenörskap kombineras med konkurrens mellan ICA-butikerna och samverkan sker inom inköp och distribution når bästa effekt för alla.

ICA-handlarnas Förbunds uppdrag är att bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som det fundament som lägger grunden till ICA. Det står uttryckt i Förbundets stadga §1. Det är även uttryckt i ICA Gruppens bolagsordning att bolaget inom ramen för det grundläggande syftet, att bereda vinst åt aktieägarna, ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén. 

ICA-idén innebär att ICA-handlare som egenföretagare både konkurrerar och samverkar. Som ICA-handlare har man också frihet att konkurrensutsätta ICA Sverige som leverantör. Den interna konkurrensen gör att alla led inom ICA, hela tiden, varje dag, måste hålla absolut toppklass.  

Fria handlare i samverkan är den affärsmodell som ICA har arbetat efter i Sverige sedan 1917.