0%

Dagens bild

ICA-handlarnas Förbund

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare – fria handlare i samverkan. Vi är också direkta majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen.

Vårt uppdrag

  • Säkerställa att ICA-idén – fria handlare i samverkan, upprätthålls och utvecklas
  • Skapa balans och förutsättningar för lönsamhet och konkurrenskraft i hela ICA-systemet
  • Agera i ett ’100-års perspektiv

Våra tre roller

Medlemsföreträdare: Vi ska ge stöd till ICA-handlarna, våra medlemmar så att de kan äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft, lokalt engagemang och högt kundförtroende.

Ägare: Vi ska vara en ansvarsfull majoritetsägare i ett starkt ICA Gruppen, i god samverkan med övriga externa ägare.

Opinionsbildare: Vi ska öka kunskapen och förståelsen för ICA-idén och driva frågor som ger handlarna och hela ICA de bästa möjligheterna att verka och växa.

Våra värderingar

Tron på kraften i både individen och det gemensamma är grunden för våra värderingar som vi delar med butikerna, ICA Gruppen och dess verksamheter.

Enkelhet: Vi tänker enkelt först
Entreprenörskap: Vi skapar möjligheterna
Engagemang: Vi gör skillnad