0%

Dagens bild

Förbundet som arbetsplats

ICA-handlarnas Förbund är en organisation med 33 medarbetare och med ett antal olika tjänster inom bland annat Medlemsserviceverksamhet, Ekonomi/finans, redovisning, controlling, information, PR och Public Affairs, kapitalförvaltning, juridik, hållbarhet och HR.

De flesta medarbetare har sin placering på ICA:s huvudkontor i Solna, där Förbundet sitter i egna kontorslokaler. Ute i landet finns sex områdeschefer som ansvarar för områdena Nord, Mitt, Väst, Syd och Öst och alla respektive medlemmar, ICA-handlare, inom dessa.

Oavsett vad man jobbar med inom ICA-handlarnas Förbund så är ICA-idén; fria handlare i samverkan, huvuduppdraget för oss alla och att skapa förutsättningar för idén att fortsatt finnas och verka i ett 100-års perspektiv. Vi arbetar nära alla våra medlemmar, ICA-handlarna, vilket ger en stor stimulans och extra drivkraft för oss som arbetar här.

Trots en platt organisation finns en strävan att skapa utvecklingsmöjligheter för alla. Som en del av hela ICA-sfären finns också en mängd olika interna karriärmöjligheter. En strävan och ett viktigt grundfundament är att kunna förena arbete på ICA-handlarnas Förbund med sin övriga familje- och livssituation. Som medarbetare hos oss delar man ICA:s gemensamma värderingar Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.

Här på sidan berättar några medarbetare om deras jobb på ICA-handlarnas Förbund.

13 januari 2015