0%

Dagens bild

Årsredovisningar och 3 år i sammandrag

Här kan du ladda ner våra årsredovisningar. Klicka på en av länkarna i listan tll höger för att öppna eller ladda ner.

Om du vill ha en årsredovisning hemskickad mejla info@icahandlarna.se så skickar vi dig ett exemplar. Ange vilket år du vill ha samt vilket namn och adress vi ska skicka årsredovisningen till.

ICA-handlarnas Förbund-koncernen

3 år i sammandrag 

  

2018

2017

2016

Intäkter

115 653

109 728

103 984

Rörelseresultat

4 413

5 023

4 507

Årets resultat

3 776

3 998

3 596

Balansomslutning

89 565

85 668

82 323

Antal anställda

22 342

22 200

22 041

I ICA-handlarnas Förbunds koncernsiffror ingår omsättning och resultat för ICA-handlarnas Förbund och alla dotterbolagen – ICA-handlarnas Förbund AB, ICA-handlarnas Förbund Finans-koncernen, ICA Gruppen och Hakon Media.