Previa - Företagshälsovård

Erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och arbetsinriktad rehabilitering.

 • Rådgivning inom den fysiska, psykosociala
  och medicinska arbetsmiljön
 • Support eller medverkan i det systematiska
  hälso- och arbetsmiljöarbetet
 • Utbildningar inom ledarskap, hälsa och
  arbetsmiljö
 • Effektiv rehabilitering och insatser vid
  tidiga signaler på ohälsa
 • Krishantering - före, under och efter
 • Hälsoprofiler, lagstadgade hälsoundersökningar
  och vaccinationer
 • Ledarskap-, grupp- och organisationsutveckling

Svensk Handel Pension

Sedan 2006 har ICA-handlarnas förbund och SH Pension samarbetat för att ge ICAs handlare och anställda personlig rådgivning.

Scandinavian Risk Solutions

Ledande leverantör av säkerhetstjänster för svenska och internationella organisationer i Sverige och utomlands. SRS utbud av säkerhetstjänster riktar sig i första hand till de ICA-handlare som önskar säkerställa en trygg och säker arbetsplats för sina medarbetare.

 • Säkerhets- och krisstöd
 • Utbildning: Brandutbildning, sjukvårdsutbildning, säkerhetsutbildning och krisledningsutbildning
 • Finns på jourtelefon vid händelse av brott, kris mm
 • Larm spårningsfunktion
 • Operativa lösningar med fokus på proaktivitet och riskminimering

Ljung & Sjöberg

ICA-handlarnas Förbund samarbetar via avtal med Ljung & Sjöberg gällande problem med stress, alkohol, droger, spel och medberoende.

 • Fri support, chefsstöd och anonymt stöd för medarbetare (ingår i avtalet)

Tjänstepaket Scutus

Scutus har hand om besiktning av bostäder samt arbetsplats för att stärka och motverka framtida brottsliga angrepp. Ser över rutiner och föreslår förbättringsåtgärder och eventuella utbildningsinsatser. Kan vid behov utreda personer och företag.

 • BAS: Information om person för eventuella oegentligheter (tillgång till uppgifter från skatteverket, kronofogden, soc medier och bolagsverket, mm)
 • Bolagsutredning (Granskar ekonomin, koncernstruktur, huvudman, mm)
 • Personskydd
 • Informationshämtning

Max Matthiessen

Max Matthiessen har tillsammans med ICA-handlarnas Förbund tagit fram ett försäkringspaket speciellt anpassat för ICA-handlare.

 • Trygga efterlevande vid dödsfall
 • Säkerställa ekonomisk trygghet vid pensionering
 • Bästa möjliga värdetillväxt på din familjs sparpengar utifrån en risknivå som passar er

Contexta Consulting

Contexta Consulting arrangerar gruppsamtal, teamleading, och arbetar för att förbättra arbetsgruppens dynamik.

 • Verksamhetsutveckling i butik
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Teamutveckling
 • Krishantering
 • Konflikthantering
 • Beteendeprofiler
 • Coaching
 • Stresshantering/återhämtning
 • Mindful Leadership
 • Nulägesanalyser och enkäter (medarbetarundersökningar, OSA)
 • Stöd i HR-frågor

Advice

Advice fokuserar på skattejuridik och skatterådgivning, men vi bistår även våra kunder inom en lång rad angränsande områden. Där vi inte besitter kompetensen internt ger vi klienten tillgång till vårt omfattande nätverk. Advice koordinerar arbetet och följer alltid upp projektet i syfte att uppnå ett optimalt slutresultat.