Det är positivt att det går bra men också bra att tänka igenom vad vi förmedlar gemensamt. Här är några övergripande budskap med tonvikt på Corona och lönsamhet som alltid är bra att påminna sig om i samtal med omvärlden.

Blir du kontaktad av media så kan du alltid höra av dig till Förbundet eller ICAs presstjänst så kan vi resonera mer specifika budskap utifrån journalistens frågor.

Corona-budskap

  • Jag är ödmjuk att få verka i en bransch som tidigt klassades som samhällsviktig i pandemin och där efterfrågan faktiskt ökar.
  • Vi gör det vi alltid gjort. Men har också kraftsamlat löpande utifrån nya och mycket föränderliga förutsättningar. Människor måste kunna handla mat och känna sig trygga med det i en pandemi.
  • I en samhällskris som denna är vi alla beroende av varandra. Samarbete är oumbärligt.
  • Jag är glad att vi kan bidra till sysselsättning så handeln fortsätter vara en viktig motor i samhällsekonomin. En del i att återstarta Sverige.
  • De generella statliga Corona-stöden kom i tider när allt ändrades väldigt snabbt. Tack vare stöden var det lättare att ta beslut att satsa och till exempel ta in fler medarbetare. Vi kunde också skapa en säkrare butik.

Generella budskap gällande lönsamhet

  • Att det går bra för oss är ett kvitto på att kunderna uppskattar oss. Det är något vi gemensamt är stolta över och vill bygga vidare på.
  • Vinsten vi gör är en förutsättning för att löpande kunna göra återinvesteringar i butiken och i samhället.

Vill du ha tips och råd om kontakten med media? Hör av dig!