Förbundet finns med i ICA-dialogen för att säkra driften och parera alla effekter, och via våra representanter i Svensk Handel gör vi också allt för att minimera de negativa effekterna för handeln.

Alla beslut och rekommendationer som kommer från ICA kan ni hitta på butiksintranäten. Här finns också svar på de vanligaste frågorna bland annat kring varuförsörjning och butiksdrift, samt användbara mallar med budskap till kunderna att handla med hänsyn. Saknar du svar på en fråga finns profilunika mejlboxar att mejla till. Alla frågor tas om hand och information uppdateras löpande. Se även information från Folhälsomyndigheten

Vi på Förbundet har beslutat att tillsvidare ställa in planerade fysiska möten, som t.ex. ICA-handlarnas Dag, samt alla resor. Förbundets stämma ska hållas, men tid, plats och form får vi återkomma med. Våra förtroendevalda kommer under en tid att antingen  träffas digitalt eller att skjuta upp vissa möten så att även de kan prioritera sina butiker.

Vi vet att ni sliter hårt över hela landet för att ge den bästa servicen till era kunder, och jag slås återigen av vilken central och viktig roll ni spelar i samhället, det är otroligt att se.

Fredrik Hägglund

Även om vi inte kan röra oss som vanligt finns alla Förbundets medarbetare tillgängliga för att stötta er så mycket vi kan. Tveka inte att ta kontakt med din områdeschef eller andra medarbetare på Förbundet inom kommunikation, juridik och så vidare. Vi finns här för er!

Fortsatt lycka till med allt ni gör, och vi följer utvecklingen dag för dag.

Fredrik Hägglund
Vd ICA-handlarnas Förbund