Diskussionen landade i att den kommunala socialförvaltningen och näringslivet behöver hitta former för att jobba närmare varandra. Om kommunen och lokala företagare kan hitta en fungerande samverkan så kan man med gemensamma krafter tidigt identifiera och sätta in resurser och aktiviteter som kan stötta ungdomar på glid. För en ICA-butik kan det till exempel handla om att stötta projekt som främjar trygghet och förebygger kriminalitet, men också erbjuda praktik och synliggöra handeln som en karriärmöjlighet för ungdomar.  

Vill du stärka tryggheten för dig, dina kunder och medarbetare? Ett sätt att göra det är att fördjupa samarbetet med polisen och kommunen på orten genom en trygghetsöverenskommelse.

För frågor om trygghetsöverenskommelser, kontakta: