Varför inte kontakta en krisforskare för att finna svar som kan ge lite styrning åt våra egna ageranden och förhoppningsvis hjälpa er ICA-handlare som har en samhällsviktig funktion att fylla.

Krisforskaren Joeri Van Laere vid Högskolan i Skövde har forskat i många år på hur företag ska agera för att framgångsrikt ta sig igenom en kris. En kris som till exempel kan vara att en smittsam sjukdom sprider sig genom samhället. Ja, ofattbart nog exakt den situation vi har idag.

Till er ICA-handlare, som möjliggör att människor i hela landet kan fortsätta få mat på bordet, har Joeri delat med sig av sin kunskap och anpassat tumreglerna för ageranden i en kris. Låt oss därför inte ta upp viktig tid med en massa text runt omkring utan fokusera på det viktiga, vad ska man göra?

Agera kraftfullt

Ta i. Gör något genomtänkt fort. Gör hellre för mycket än för lite om du kan, trots att det kostar. Det gör att ni uppfattas som professionella. Låt personal och kunder ge input på lösningar. Fortsätt med de fantastiska initiativ ni kan som att erbjuda hemkörning till riskgrupper, olika sätt att bemöta hamstring, ställa om sortiment osv. Ta inspiration från andra länder. Exempelvis i Holland delas det idag ut västar till butikspersonal med text på ryggen ”tack för att du håller avstånd” efter att folk har trängt sig på de som fyller på hyllorna (vilket går emot deras regerings rekommendation att hålla en meters avstånd).

Delegera - ensam är inte stark

Det är en ganska typisk fallgrop att du vill göra mycket själv när det är stressigt och mycket står på spel. Risken är att du kommer drunkna i uppgifter och aldrig hinna ikapp. Ha en krisgrupp igång som i korta möten bedömer läget för att kunna anpassa ert agerande i butiken. Delegera ut så mycket operativa uppgifter du kan för att kunna behålla fokus på det strategiska. Ta hjälp och inspiration från handlarkollegor, dela med dig själv av vad som går bra (och inte går bra).

Blicka framåt

Ligg steget före. Hantera inte bara igår och idag, utan försök förutse vad som behövs nästa vecka och därefter. Hur utvecklar sig situationen? Vad blir nästa utmaning? Vad händer om bara ett fåtal får handla samtidigt eller hela samhället stängs ner? Ha en plan B och C.

Vila!

Planera för återhämtning, även om det är svårt. En kris kan bli långvarig och du behöver kunna hålla hela vägen. Var uppmärksam på om medarbetare blir slitna och planera för deras vila, även om det är kort om medarbetare. Se till att vila själv för att inte bränna inne alla resurser.

Till sist så läste jag en positiv sak att ha med sig i tankarna under dagen – det ingår i definitionen av en kris att den alltid går över. Ganska skönt att tänka på medan dagen rullar på!

Det finns flera tumregler från Joeris forskning och du kan ta del av dem alla här