En av Områdeschefens viktigaste uppgifter är att hjälpa ICA-handlaren att hitta rätt stöd inom och utanför ICA i utmanande situationer. Att kroka arm med medarbetare från ICA Sverige och andra funktioner inom ICA Gruppen är en del av vardagen. 

Här kan du läsa mer om, och söka, tjänsterna:

Områdeschef distrikt Växjö

Områdeschef distrikt Väst

Frågor och funderingar besvaras av: