Behovet av tillträdesförbud och åtgärder mot kriminella som ger sig på handeln; de frågorna diskuterades i riksdagen under ett seminarium den 5 februari.

Seminariet anordnades av ICA-handlarnas Förbund tillsammans med riksdagspolitikerna Jonny Cato (C) och Joakim Sandell (S). Förbundet har sedan länge arbetat för att det ska råda strängare straff för kriminella som ger sig på handeln.

Utryckningstid: 5 timmar

På seminariet talade bland annat handlaren Anna-Lena Jonsson som driver ICA Nära Hoting om den utsatthet som finns på en liten ort där polisen har utryckningstider som kan vara upp till fem timmar. Även handlaren Örjan Josefsson, ICA Supermarket Upplands Bro, deltog i seminariets panel och kunde berätta om den bristande beredskap som finns på en av polisen definierad utsatt ort i utkanten av Stockholm. Båda handlarna har ett omfattande förebyggande arbete tillsammans med kommun, skola, polis och andra näringsidkare för att stävja kriminaliteten.  

Majoritet för tillträdesförbud

– Tillträdesförbudet kommer att hamna på riksdagens bord inom kort enligt den information vi har från justitieminister Morgan Johansson, och vi vill förvissa oss om att beslutet går igenom riksdagen utan hinder, säger Elisabeth Due, ansvarig för näringslivs- och branschfrågor på Förbundet. 

Riksdagsledamoten Joakim Sandell (S) menar att ett beslut bör kunna gå igenom riksdagen inom kort. 

Det finns en majoritet för ett tillträdesförbud och om propositionen från regeringen läggs fram i tid så kan vi i riksdagen fatta beslut innan sommaren. Det här innebär att om allt går som det ska så bör tillträdesförbudet kunna träda i kraft redan den 1 januari 2021. 

Joakim Sandell (S)

"Lösningarna finns lokalt"

Riksdagsledamoten Jonny Cato (C) menar att det är uppenbart att det finns behov av ett tillträdesförbud och även att fler poliser behövs ute i landet. Han säger också:   

– För mig är det nu tydligt att lagstiftningen behöver förändras och att ärendehanteringen bör ske snabbare. Att vi eventuellt behöver se över hur skadestånd utbetalas blev också väldigt uppenbart under seminariet. Men det gäller också att skapa bättre dialog för att komma åt förstagångsförbrytarna. Den lokala samverkan är jätteviktig, och konkreta lösningar finns i realiteten alltid lokalt.