ICA Supermarket Hertsötorget, Luleå kommun och polisen blev för ett år sedan först i landet med att göra verklighet av trygghetsöverenskommelsen. Samarbetet mellan handlare, kommun och lokalpolis syftade till att skapa snabba och täta kontakter mellan butik och polis, och en gemensam bild av läget i och utanför butiken. Målet: ett tryggare lokalsamhälle och tryggare butiksmiljö för handlare, anställda och kunder.

Handlaren Fredrik Kerttu beskriver att överenskommelsen resulterat i rad olika positiva effekter och lyfter särskilt upp samarbetet med skolan som det viktigaste. 

Fredrik träffar fyra skolledare på Hertsön varannan måndag för att stämma av läget och tillsammans planera aktiviteter. Det har medfört att problemen med skolungdomar som kommer in i butiken och uppträder störande och stjäl nästintill upphört.

Kroka arm och samverka med de runt i kring och få dem med på tåget. För oss har det varit jättebra

Fredrik Kerttu, ICA-handlare

- I och med att vi har tätt samarbete med skolorna och polisen besöker oss nästan dagligen så upplever vi och våra kunder stor skillnad. Som tips till andra handlare där ute, kroka arm och samverka med de runt i kring och få dem med på tåget. För oss har det varit jättebra, säger Fredrik Kerttu.

Ökad trygghet vinner alla på

Skolledarna på Hertsön är också väldigt positiva till samverkan inom trygghetsöverenskommelsen och lyfter upp betydelsen av att ha en ICA-butik i området. En aktiv samverkan mellan ICA-butiken och skolan ger en bättre möjlighet att få en överblick av skolungdomarna.

- Vi ser bara vinster med att ha denna trygghetsöverenskommelse då vi kan nå många via olika kanaler men även fånga upp elever som i tidig ålder riskerar att hamna snett. Samverkan där polisen och socialtjänsten med flera har ett samarbete gör ju att vi har fått en kortare väg och en bättre kontakt oss emellan. Vår ambition var när vi gick in i detta samarbete att eleverna var i fokus, inte att vi följer i ICA:s ledband och detta har varit tydligt från vår sida men även från handlaren Fredrik, säger Gunilla Lundström, rektor på Hertsö skolområde F-9.

När vi träffar kommunalrådet Anders Josefsson som var med vid undertecknandet av överenskommelsen så är även han full av superlativ när han beskriver sin bild av vad det gett i form av resultat:

- Så här ett år efter undertecknandet är våra erfarenheter väldigt goda. Tryggheten i området har ökat märkbart och det vinner alla på, säger Anders Josefsson.

Så får du till en trygghetsöverenskommelse

 1. Fundera över ditt och butikens behov. Upplevs min butiksmiljö som otrygg av mig, mina medarbetare och kunder?
 2. Vilka skulle jag behöva samarbeta med för att stärka tryggheten i och runt min butik?
 3. Vilka konkreta åtgärder vore bra att genomföra för att stärka tryggheten.
 4. Kontakta oss för att bolla er idé kring åtgärder samt parter att samverka med så hjälper vi till att sätta ihop ett möte med berörda inom kommunen, polisen och/eller andra viktiga aktörer.
 5. På det gemensamma mötet med kommun och polis är det bra med följande punkter.
  - Lägesbilden – se till att skaffa er en gemensam bild av vad problemen består av.
  - Åtgärder – vilka är mest relevanta och som ni tror kan göra skillnad.
  - Ansvar - kom överens om vem som ansvarar för vad.

Vill du ha hjälp att få en trygghetsöverenskommelse på plats? Kontakta oss: