Fyra ICA-handlare har under en veckas tid fått leva under direkt strejkhot och i Mälardalen har handlare levt i ovisshet om vad som händer med leveranserna av färskvaror eftersom lagret i Kallhäll också fanns på varsellistan.

- Vi har arbetat stenhårt från ICAs sida för att få till ett bra avtal, men samtidigt har vi tyckt att vi måste markera gentemot Handelsanställdas Förbund. Att Facket väljer att varsla om strejk och vill ha högre löner än industrin, mitt i en pandemi med stora restriktioner i hur vi får röra oss och där många handelsföretag blöder, är både tondövt och oansvarigt, säger Anki Grau, ICA Nära Söderberga, ICA-handlarnas representant i Svensk Handels förhandlingsdelegation.

Tvisten mellan parterna handlade om att Handelsanställdas Förbund menade att låglönesatsningen skulle ligga utöver märket, vilket är emot praxis, och som Svensk Handel motsatte sig. Medlingsinstitutet tillkallades och presenterade en lösning vilket innebär i korthet att minimilönerna höjs, men att dessa nivåer avräknas i princip helt mot märket.

Vi ska se det här som en chans att flytta fram ICA-handlarnas positioner ännu mer

Mikael Norling, ICA-handlare

- Vi har haft en mycket bra intern process, upplever jag. Vi har varit ett tajt team inom Förbundet som analyserat läget och diskuterat positioner inför alla möten i Svensk Handel. Det har också känts tryggt att Patrik Frank, förhandlingschef på ICA Gruppen, funnits till hands som vår rådgivare och att han hela tiden haft kontakt med de varslade handlarna, säger Magnus Wassén, ICA Nära Norrviken, styrelseledamot i Svensk Handel.

Avtalet innebär också att två arbetsgrupper bildas som kommer att arbeta under avtalstiden. Den ena arbetsgruppen kommer att analysera OB-tilläggen, den andra kommer att utreda vikten av anställningsformen, allmän visstid, som ger viss flexibilitet för arbetsgivare inom handeln. En tredje partsgemensam grupp kommer att tas sig an den svåra frågan kring sexuella trakasserier från tredjepart som ett arbetsmiljöproblem.

- I arbetsgrupperna kommer det vara ytterst viktigt att ICA-handlarna finns med och påverkar. Arbetet här kommer att påverka hur nästa kollektivavtalsförhandling ser ut. Vi ska se det här som en chans att flytta fram ICA-handlarnas positioner ännu mer, säger Mikael Norling, ICA-handlare, Maxi ICA Stormarknad Karlskoga, ICA-handlarnas representant i Svensk Handels förhandlingsdelegation.

Frågor? Kontakta:

Fakta om det nya detaljhandelsavtalet

  • Avtalet gäller för perioden den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart.
  • Kostnadsnivån följer märket på 5,4 procent.
  • Lönerna höjs med 774 kr den 1 november 2020 och med 580 kronor den 1 april 2022 (avser heltidsanställda). Som vanligt är lönehöjningen uppdelad i en generell del och en del som kan fördelas på individnivå genom pott.
  • Minimilönen höjs med 697 kr den 1 november 2020 och med 522 kr den 1 april 2022.
  • Den övergripande pensionsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO träder ikraft. Det innebär att åldern för intjänande av ålderspension sänks till 24 år från och med den 1 januari 2021, 23 år från och med den 1 januari 2022 och 22 år från och med den 1 januari 2023. För att kompensera dessa kostnadsökningar har man gjort avräkning på ovanstående lönenivåer.
  • Anmälan om företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad ska göras skriftligen till arbetsgivaren. I annat fall är anmälan inte giltig.
  • Som arbetsgivare ska man göra en årlig övergripande bemanningsplanering för den kommande 12-månadersperioden och om det finns en lokal fackklubb ska samråd ske.
  • En särskild arbetsgrupp tillsätts och kommer utreda OB, eftersom det finns krav både från arbetsgivarsidan och facket här.
  • En arbetsgrupp tillsätt för att undersöka behov och omfattning av tidsbegränsade anställningar samt i vilken utsträckning och av vilka skäl anställningsformen allmän visstidsanställning används.
  • En partsgemensam grupp bildas för att öka kunskaperna om hur man förebygger ohälsa inom handeln. Under 2021 avser man att ha en gemensam konferens om arbetsmiljöregler och förebyggande av sexuella trakasserier från tredje part.