Den digitala transformationen har pågått sedan flera år tillbaka. Den innefattar många delar som måste hänga ihop, från hård teknik till mjuka värden. Sedan coronakrisens intågande har transformationen accelererat och det är inte längre något tvivel; fysiskt och digitalt har flyttat ihop. Men hänger vi verkligen med? Eller rättare sagt, hur ska vi se till att hänga med? Och hur ställer du som ICA-handlare om för att leda din butik och dina medarbetare framåt i en allt mer digital omvärld?

Viktiga egenskaper för digital omställning

En helt central aspekt för att lyckas ställa om är att börja utgå från användarens upplevelse. I många organisationer är det här synsättet långt ifrån självklart. Lars Alm, senior rådgivare inom digital transformation på DigJourney och en av föreläsarna under Förbundets Kunskapsturné, menar att förmågan till omställning för individer och verksamheter kommer bli allt viktigare. 

- Att vara ICA-handlare idag är inte detsamma som att vara ICA-handlare om tio år. Hittills har det digitala ledarskapet inte testats så mycket. Men de kommande åren, där teknikutvecklingen kommer gå ännu fortare, behöver ledaren också själv öka sina digitala förmågor, säger Lars Alm. 

För att nå den digitala kunden måste du själv följa samma innovationstakt där ökade krav på både fysiska och digitala möten hänger ihop. Att digitalisera sin verksamhet kräver tid och resurser, men går att göra i små steg och även med minde resurser i många fall. 

Vilka egenskaper inom ledarskap är viktiga för den som leder digital omställning i butik?

- Att driva förändring kräver ett starkt och uthålligt ledarskap samt en förmåga att kommunicera en tydlig vision och mening. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt ta sig tid för att stanna upp och utvärdera hur det går och se om man behöver justera målbild och initiativ. Men viktigast av allt är att faktiskt göra saker, våga testa och ta initiativ, säger Lars Alm. 

Viktigast av allt är att faktiskt göra saker, våga testa och ta initiativ

Lars Alm, senior rådgivare inom digital transformation

Att gå mot en mer digital verksamhet kan oundvikligen leda till en viss obekväm omställning för individer i organisationen. Och det gäller att få med sig medarbetarna, se till att alla är med på tåget och vill dra åt samma håll. En del i det är att låta arbetsplatsen vara en trygg miljö, en miljö där personal får testa sig fram och där ett misslyckande är okej. Lars beskriver fem superkrafter han tror du som ledare ska ha. 

"Det är okej att misslyckas ibland"

- I en snabbföränderlig värld måste det finnas ett ledarskap som bygger på att det är okej att misslyckas ibland. Vi brukar säga att öppenhet, medkänsla, perspektiv, självledarskap och meningsskapande är de fem superkrafterna du behöver utveckla. Kan man bottna i det, samtidigt som man kan skapa vilja till förändring hos sina medarbetare, har du kommit en lång bit på vägen. Glöm inte heller att sätta upp din digitala vision som kan fungera som din fyr på förändringsresan, och som kan inspirera till helt nya sätt att jobba på, säger Lars Alm

Fem superkrafter du som ledare behöver i den digitala omställningen

 • Öppenhet
  Medveten om dina egna impulser, förstå sig själv, agera/reagera, lyssnande, närvarande
 • Medkänsla
  Förstå dig själv och andras situation och drivkrafter
 • Perspektivsökande
  Sök andra perspektiv, lyssna och sök andra sätt
 • Självledarskap
  Dina värderingar, förstå dina styrkor, vad som motiverar och engagerar dig
 • Meningsskapande
  Veta och kunna kommunicera ett Varför, både egna och organisationens, syfte och vision