0%

Dagens bild

ICA-handlarnas tålamod är slut – vill ha nolltolerans mot mängdbrott

2017-04-21

Mängdbrott som sker i handeln förbises löpande av rättsväsendet även om brotten ofta är en inkörsport till grövre brottslighet. Butikerna anmäler inte längre brotten eftersom inget händer.

För andra året i rad genomförs därför Säkerhetsveckan. Ett initiativ för att få beslutsfattare och rättsväsendet att ta butiksstölderna på större allvar.

- Beslutsfattare har en dålig uppfattning om hur vardagen ser ut i många butiker. Det är synd, eftersom butikerna är en bra temperaturmätare över hur samhället mår, säger Elisabeth Due, ansvarig för Näringslivs- och branschfrågor på ICA-handlarnas Förbund.

Totalt begås årligen två miljoner butiksstölder för 4,6 miljarder kronor inom handeln i Sverige. Uppgivenheten bland butiksägare är stor eftersom bristen på lokalpoliser är omfattande. Polisen lägger ner varannan anmälan och rättsväsendet avskriver alltför ofta mängdbrotten.

Det omfattande antalet brott som butiker drabbas av handlar inte bara om förlorade ekonomiska värden. Det riskerar också att påverka kundernas trivsel samt butiksmedarbetares arbetsmiljö och säkerhet.

Säkerhetsveckan, 24-30 april, är ett initiativ av Svensk Handel, Livsmedelshandlarna och ICA-handlarnas Förbund för att uppmärksamma förbisedda mängdbrott och ofullständig statistik.

- ICA-handlarna är starkt engagerade och redo att anmäla alla brott som sker i butik 24-30 april, säger Elisabeth Due.

Under Säkerhetsveckan 2016 ökade antalet anmälningar med 40 procent. Positivt är också att det idag finns en majoritet i Sveriges riksdag som stödjer tillträdesförbud för kriminella som gång på gång stjäl eller beter sig hotfullt i butik.