0%

Dagens bild

ICA-handlarna satsar 100 miljoner för 100 år och framåt

2017-05-10

ICA-handlarna donerar 100 miljoner kronor till utbildning och samhällsengagemang i samband med ICAs 100-årsjubileum 2017. Beslutet togs idag på ICA-handlarnas Förbunds årsstämma. Hälften av beloppet doneras till ICA-stiftelsen och hälften till Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.

-  Vår 100-årssatsning hoppas vi ska göra avtryck i hela svenska samhället under lång tid framöver. Den ska bidra till ökad kunskap och konkurrenskraft för såväl hela handeln som bransch som för våra medlemmar, säger Magnus Moberg, nyvald ordförande för ICA-handlarnas Förbund.

ICA-stiftelsen bildades hösten 2015 med syfte att förstärka och vidareutveckla ICAs samhällsengagemang. Stiftelsen ska dela ut medel till samhällsnyttiga verksamheter, både i samarbete med organisationer och genom egna initiativ och projekt. Inledningsvis riktar stiftelsen in sig på insatser inom hälsa, integration.

Donationen till Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm är en utveckling av ICA-handlarnas Förbunds engagemang för utbildning och forskning inom handeln. Den nya donationen är bland annat öronmärkt till en handelsprofessur. Vid ICAs 90-års jubileum, 2007, avsatte ICA-handlarna 90 miljoner kronor till Hakon Swenson-stiftelsen för att stödja utbildning, forskning och entreprenörskap och på så sätt stärka handeln.

- ICA-handlarnas 100-årssatsning om 100 miljoner kronor är viktig för oss som företrädare för Sveriges ICA-handlare och som ansvarsfull och långsiktig majoritetsägare av ICA Gruppen, säger Fredrik Hägglund, vd för ICA-handlarnas Förbund.