0%

Dagens bild

ICA-handlare tar plats i Almedalsdebatten

2016-07-04

ICA, med flera representanter, tar plats i debatten under Almedalsveckan. Fokus i frågorna handlar om hur hela Sverige ska leva, hur man skapar rum för alla på arbetsmarknaden, den oroväckande utvecklingen av brott i butik och hur man kan hjälpa konsumenter till mera hållbara val.  

Hela Sverige ska leva: Med mat och måltider som en given utgångspunkt vill ICA skapa och bibehålla attraktiva och hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Den pågående urbaniseringen är ett faktum och innebär utmaningar. I storstäderna ställs krav på bostadsnära service och lokala erbjudanden. På mindre orter kämpar många aktörer för sin överlevnad. ICA-butikerna är, inte sällan, den sista bastionen på små orter där de står för försörjning av mat, samhällsservice samt har rollen som viktig mötesplats.  Att driva en liten matbutik på landsbygden kräver såväl personligt engagemang som mod.

Vi ska vara klimatneutrala 2020: ICA har tagit avstamp i ett nytt klimatmål med sikte på att bli klimatneutrala till 2020.Genom att erbjuda fler ekologiska, miljömärkta och närproducerade varor underlättas klimatsmarta val för kunderna. 2015 ökade bland annat försäljning av ekologiska varor med 47 procent. Numera är ICAs nya matrecept klimatguidade och oljebaserade plastpåsar är ersatta med sockerrörskassar*. Miljövänliga varor, energieffektivisering, minskat svinn samt energi från förnybara källor är viktiga val i butiksdriften. Energieffektivisering har flera vinnare eftersom det både spar kostnader och på miljön. * Vid förbränning reducerar sockerrörskassen koldioxidutsläppen med 85 procent jämfört med en oljebaserad kasse. Kassen går dessutom att återvinna i den vanliga plaståtervinningen.

Ge rum för alla: Tanken är enkel. Alla ska känna sig välkomna i en ICA-butik, både medarbetare och kunder. Genom att bejaka en mångfald hos medarbetarna stärks kunskap om dagens och morgondagens marknad och kunder. Att få handeln att anställa fler är en nyckel till integration och lägre ungdomsarbetslöshet. En arbetsplats med plats för alla motverkar utanförskap och ger på sikt ett mer hållbart samhälle. ICA-handlarna tar emot cirka 15 000 praktikanter årligen och gör insatser för ungdomar och nyanlända. Hälften av Sveriges ICA-handlare har anställt någon med utomnordiskt ursprung under 2015, av dessa har cirka 1/4 varit i Sverige mindre än 2 år. I ICA-butikerna finns 103 olika nationaliteter representerade. I dag jobbar drygt 1 400 personer med någon form av funktionsnedsättning i ICA-butikerna.

Vi vill sälja livsmedel – inte hindra brott! Var 15:e sekund drabbas en butik i Sverige av ett stöldbrott. Totalt begås därmed cirka två miljoner butiksstölder årligen till ett värde av 4,6 miljarder kronor. Av alla stöldbrott mot butiker anmäls endast två procent av brotten. Varför? Jo, det skulle ta all tid och resultatet när man väl gör det är nedslående. Inget händer! Ärendena avskrivs oftast med vändande post. Vi har därför ett stort behov av en tillgänglig polis i hela landet som tar brott i butik på allvar. Att anmäla brott och att få dem utredda är i grunden en demokratisk rättigheter.
Vi tror att nationella myndigheter och politiker måste se över lagstiftning och tillämpning för butiksstölder. Omkring 80 procent av de som döms till dagsböter idag betalar inte sina skulder till samhället.Vi anser att debatten om butiksstölder måste föras högre upp på dagordningen. Det handlar ytterst om att värna jobbtillfällen, arbetsglädje och trygghet i handeln.

Bildtext:Fr v Anki Grau, ICA Nära Söderberga i Stockholm, Claes-Göran Sylvén, ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje, Göran Lindbom, ICA Supermarket Högdalen, Pelle Collins, ICA Kvantum Munkebäck i Göteborg, Jonas Berg, Maxi ICA Stormarknad i Södertälje och Monica Blom ICA Supermarket Södra Station.