0%

Dagens bild

Cancerfonden, Röda Korset och ICA-stiftelsen bildar gemensam förening

2015-11-12

Cancerfonden, Svenska Röda Korset och ICA-stiftelsen, bildar en gemensam förening med namnet ”Vi kan mer!”. Föreningen är ett långsiktigt samarbete mellan de tre parterna.

Föreningen ska söka tillstånd att börja sälja skraplotter där överskottet tillfaller de tre organisationerna. Om lotteritillståndet beviljas kommer ICA-butiker ges möjlighet att sälja lotter vars överskott ska gå till föreningens medlemmar som verkar för samhällsnyttiga ändamål.Avsikten är att under 2016 starta försäljning av de nya lotterna i ICA-butiker runt om i landet.

- ICA-stiftelsen har vi skapat för att kunna ta vårt samhällsengagemang till en ny nivå och tanken är att bidra inom hälsa, mångfald, integration och andra samhällsnyttiga områden. Från ICA-stiftelsens sida är vi väldigt glada att kunna göra detta tillsammans med Cancerfonden och Röda Korset, två organisationer som ICA redan har ett mycket gott samarbete med och som vi vill fortsätta samverka med långsiktigt, säger Fredrik Hägglund, ordförande i ICA-stiftelsen

- Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre människor ska drabbas och fler överleva. För att nå dit behövs både forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Det här blir ett viktigt bidrag till svensk cancerforskning, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden.

- Samarbetet med ICA och Cancerfonden gör att Röda Korset kan ta ytterligare några kliv mot vår vision om att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Tack vare Röda Korsets världsomspännande nätverk kan vi hjälpa på ett unikt sätt – från förebyggande insatser till det akuta katastrofarbetet. I detta arbete kommer pengar från den nya skraplotten väl till pass, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Svenska Röda Korset.

För mer information

ICA-stiftelsen: Eva Burén, tel: 08-55 33 99 23
Svenska Röda Korsets pressjour, tel: 08-452 48 20
Cancerfonden: Cecilia Boij, tel: 08-677 10 43.