Hon känner sig hedrad över platsen på listan och tycker att det är extra roligt att handeln finns representerad ner på butiksnivå.

– Visst, det är väl jag som person som kom med men ändå är det jobbet jag representerar. Det är kul att få vara med framåt och lyfta handeln och yrkets status. Att saker jag brinner för uppmärksammas känns jättebra. Butiken har alltid varit en del av mitt liv och arbetet är det roligaste jag vet.

Hur arbetar du för att göra ett bra jobb?
– Här på Gotland finns ingen egentlig befolkningstillväxt. Ska vi fortsätta vara framgångsrika måste vi helt klart fokusera på våra medarbetare. Vi måste tänka annorlunda kring organisation och attraktionen för oss som arbetsgivare. Jag är ganska trött på arbetsintervjuer där man lägger fram ett organisationsträd och säger att i den här botten söker vi en person. Det blir bakvänt. Vi behöver snarare titta på vilka personer vi har i vår verksamhet och omgivning som har kompetenser, kunskaper och engagemang vi saknar. Och därefter bygga organisationen efter innehållet och inte tvärtom. Det är då, tror jag, man får ut allra mest.

– Jag har själv mått som allra bäst och levererat mest på företag där jag fått flyga lite fritt och inte bara tvingats förhålla mig till en arbetsbeskrivning. Våra medarbetare behöver luft för att växa, något jag också har drivit i vår ledningsgrupp. Det är viktigt att skapa den luften i vår organisation. Hellre att någon fattar beslut än att vi sitter still. Blir det fel gör vi om det i morgon.

Tänk utanför boxen

– Framöver måste vi öka vår attraktion som arbetsgivare.

Den yngre generationen kan tala om för oss hur vi ska nå ut och hur vi ska satsa. Innehållet i det vi gör behöver komma från de som ska handla hos oss om fem år och då måste vi tänka utanför boxen och rekrytera ”andra” människor och andra kompetenser.

Moa Lilja

Makten i dag ligger hos den som väljer var den vill jobba. Ska man i det här fallet välja Maxi Visby måste vi erbjuda de mest flexibla lösningarna, menar Moa.

Vad skapar motivation och engagemang?
– Rörligheten är viktig. Att man får jobba med de tankar och idéer man har. Inga idéer är dåliga. Jag tror alla går till arbetet och tänker att i dag ska jag göra ett bra jobb. Hur fortsätter du att skapa engagemang hos någon som jobbat här i 10 år och redan gjort det mesta i butiken? Min roll som ledare är att kratta gången och se till att alla har de bästa förutsättningarna att få växa och testa nya saker. Jag vill omge mig med människor som tänker annorlunda. Det absolut bästa är om någon vill ha mitt jobb. Jag tycker man ska prata om sånt och vara öppen med att man siktar på att bli exempelvis butikschef. Vi måste skapa en öppen och inkluderande kultur där alla vågar öppna munnen och fatta beslut. Rollen i dag är ledarens och inte chefens, det är en ganska stor skillnad. Min energi vill jag lägga på att skapa bra ledare.

Dina tankar kring förutsättningarna att få fram fler kvinnliga ICA-handlare?
– Den frågan får jag ofta eftersom jag själv är kvinna. Jag skulle önska att den dirigerades till alla ICA-handlare. Alla handlare måste gemensamt bära den stafettpinnen. Hur ska vi skapa bättre förutsättningar för kvinnor? Man måste ifrågasätta hela sin verksamhet och ställa sig frågan ”vad är det som gör att vi oftast väljer en kille som säljledare eller försäljningschef?”. Det betyder inte att killarna inte är kompetenta. Problemet är att vi inte har byggt våra organisationer underifrån.

Män premieras

– ICA har en kultur och struktur som uppenbarligen premierar män framför kvinnor eftersom könsfördelningen är så pass skev. Jag måste fråga mina medarbetare, inte minst kvinnorna, om vad hon eller han behöver för att växa i organisationen. Vilka verktyg kan jag ge dig för för att komma dit? Det här är alla handlares ansvar, inte bara de 17 procent av medlemmarna som är kvinnor. Att Förbundet jobbar aktivt med frågan är bra, men i slutändan är det vi ute i butikerna som måste skapa förutsättningar för tjejer att göra karriär.

Om ICA ska ha relevans i framtiden är den här frågan en av de allra viktigaste. 70 procent av alla som handlar på ICA är kvinnor och det måste vi representera bättre i handlarroller, ledningsgrupper, försäljningschefer och så vidare. Är inte vi ett jämställt bolag över tid kommer vi att tappa i konkurrenskraft. Det är både en varumärkes,- och en överlevnadsfråga.

Moa Lilja

Vilka är dina tips på hur man blir en bra ledare, inte minst ICA-handlare?
– Nu är jag inte ICA-handlare ännu…men rollen som ledare är att se till att de som gör jobbet får cred och får lysa. Blir något inte bra vågar du kliva in och ta ansvar. Men du är mest ett verktyg som får andra att växa, du skapar energi. Var en riktig ja-sägare. Låt folk testa sina idéer. Ledarskapet kommer att bli allt mer individanpassat till varje person.

Bakgrund och karriär

Som nybakad student var Moa med när hennes pappa Paul ”Dino” Larsson öppnade ICA Maxi Visby 2007. I dag sysselsätter butiken 120 personer och omsätter 375 miljoner kronor netto. Hon flyttade kort efter etableringen till Stockholm för att läsa nationalekonomi och statistik på Stockholms universitet.

Moa avrundade studierna med sitt examensarbete om ICA-modellen. Därefter arbetade hon dels på Stockholmsbörsen, och dels på olika positioner inom ICA, exempelvis som biträdande butikschef för ICA Maxi Haninge. Passande nog har hon också varit strategichef för ICA Maxi Sverige.

I en successiv generationsväxling har Moa först tagit över vd-rollen på ICA Maxi Visby. Enligt plan blir hon och Dino snart kompanjoner under tre år, och i steg tre köper hon ut honom och blir ICA-handlare.

PERSONLIGT
Ålder: 30.
Bor: Centrala Visby.
Familj: Gift.
Intressen: Mat, resor, läsning. Håller mig uppdaterad om vad som händer i omvärlden.
Favoritmat: En riktigt bra pasta med ett gott rödvin till slår det mesta.