0%

Dagens bild

Vår demokratiska process

ICA-handlarnas Förbund är en medlemsorganisation som bildades 1940. Verksamheten bygger på engagemang och aktivitet från medlemmarnas sida. Den demokratiska organisationen är uppbyggd för alla medlemmar, oberoende av storlek på butik, profil eller format.

Engagemang, delaktighet och närvaro är ett måste för att den demokratiska processen ska fungera som det är tänkt. Ju fler som vill vara med i diskussionerna och dela med sig av sina erfarenheter desto större blir kraften och förståelsen för att vidareutveckla ICA-idén och dess verksamheter.

Själva mötet har stor betydelse. Förutom mötet mellan medlemmarna själva så har distriktsstyrelsernas ledamöter en viktig funktion. Inte enbart som en del av den medlemsvalda processen utan också och kanske framför allt, som en betydelsefull länk mellan handlarna och förbundet för att sprida information om ICA-handlarnas Förbunds syfte, verksamhet och organisation.

Områdeschefer och tjänstemän på förbundet har förutom att vara rena informationskällor även en viktig roll i att upprätthålla både formella och informella kontaktvägar med medlemmarna. Det gäller allt från stadgemässiga möten, till övriga möten och samtal i och utanför butik.

Förbundets organisation

Förbundet är indelat i sju distrikt och varje distrikt har en styrelse bestående av lokala ICA-handlare. Övriga organ inom förbundet är förbundsstämman och förbundsstyrelsen.
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ, medan förbundsstyrelsen är förbundets högsta förvaltningsorgan.
ICA-handlaren utövar sitt medlemskap i förbundet i och genom distriktet..