0%

Dagens bild

Så blir du ICA-handlare

ICA-handlare beskriver gärna den fantastiska känslan av att få möjlighet att driva en egen butik. En drivkraft som är väldigt stark för många – inte bara att bli egen företagare utan också att bli det under ett av marknadens starkaste varumärken, nämligen ICA.

Rekrytering av nya handlare till ICA-butikerna sker till stor del internt, vilket är och har varit framgångsrikt. Inom ICA finns en lång tradition som innebär att befintliga ICA-handlare satsar på och utvecklar sina medarbetare till att gå vidare och driva egen butik.

Det finns också en omfattande utbildningsverksamhet, ICA Skolan, med en tydlig utbildningstrappa som syftar till att förbereda medarbetare i butik och koncern för ett handlarskap.

Grundkriterier

ICA Sverige har fastställt och formulerat ett antal grundkriterier som ska vara uppfyllda för att få möjlighet att driva en ICA-butik. Av stort värde vid rekrytering av handlare är att man som kandidat har branschkunskap och flera års butikserfarenhet. Ledarerfarenhet och ett tidigare budget- och resultatansvar är också värdefulla meriter. Formella eller teoretiska utbildningar av relevans är inom ekonomi, marknadsföring, ledarskap och försäljning. Dessutom bör man ha goda kunskaper om mat och måltider. Generellt kan man säga att ju större butik desto högre ställda krav på erfarenhet och utbildning inom ledarskap.

Viktiga och självklara personliga egenskaper är en stark drivkraft och en vilja att verkligen bli handlare utifrån en ambitions-, engagemangs och framtidskraft. Vidare är det viktigt med en stark tro på ICA-idén med egna företagare i samverkan och där man delar de gemensamma värderingar med till exempel ICA:s goda affärer, kärnvärden och syn på ledarskap.

Finansiering och plan

Finansiering av butiken sker genom det unika ICA-avtalet. Således handlar det inte om att välja någon utifrån tillgång på ekonomiskt kapital, utan det slutgiltiga valet av en handlare ska alltid falla på den bäst lämpade kandidaten för en specifik butik utifrån kravprofilen.

Det är bra om man har en långsiktig plan för att bli handlare. Till exempel om man jobbar i en butik idag är det bra att söka utveckling i den nuvarande butiken – byta avdelning och ansvarsuppgifter för att bli så mångsidig som möjligt. Är man intresserad av att bli handlare och saknar butikserfarenhet är ett råd att försöka få arbete i ICA-butik.

Alla är välkomna

Rekryteringsprocessen vid tillsättning av en ny handlare är till stora delar likt vilken rekrytering som helst. Det vill säga en platsannons läggs ut och intresserade är välkomna att skicka in sin ansökan med ett personligt brev och CV. Beslutsförfarandet i rekryteringsprocessen samordnas mellan försäljningsledare, HR och avtalscontroller och förankras hos profilchef eller drift- och försäljningschef. Dessa olika aktörer bildar en styrgrupp där beslut görs under rekryteringsprocessen.