0%

Dagens bild

Redovisningsprinciper

ICA-handlarnas Förbunds koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de uttalanden som givits ut av IFRIC – International Financial Reporting Interpretation Committee och som antagits av EU.

Vidare har rådet för finansiella rapporteringsrekommendationer RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen tillämpats.