0%

Dagens bild

Kapitalförvaltning

ICA-handlarnas Förbund förvaltar 3 miljarder kronor inom fastigheter, aktier, räntor, företagskrediter och hedgefonder. Den gemensamma nämnaren för alla placeringar är det långa perspektivet där förvaltningen avser att skapa god riskjusterad avkastning.

Syftet är att vi ska kunna vara en långsiktig och stark huvudägare i ICA Gruppen. Finansiell styrka är nödvändigt för att upprätthålla och utveckla ICA-idén samt stärka ICA Gruppens ledande position som detaljhandelsaktör.