0%

Dagens bild

ICA-handlarnas Förbund i siffror

ICA-handlarnas Förbund-koncernen

5 år i sammandrag 

  

2016

2015

2014

2013

2012

Intäkter

103 984

101 455

87 385

77 890

2 870

Rörelseresultat

4 447

4 613

4 128

10 229

209

Årets resultat

3 596

5 377

2 667

9 595

309

Balansomslutning

82 323

79 849

76 589

73 007

13 490

Antal anställda

22 041 

23 399

22 708

16 732

1 129

Under perioden 2009-2012 ägde ICA-handlarnas Förbund 67,3 procent av det börsnoterade Hakon Invest, som i sin tur ägde 40% av ICA. Den 27 mars 2013 förvärvade Hakon Invest resterande andelar i ICA och bolaget bytte namn till ICA Gruppen. I samband med Hakon Invests förvärv av resterande aktier i ICA, sålde ICA-handlarnas Förbund aktier i Hakon Invest, motsvarande 10 procent av kapital och röster till Industrivärden och 6 procent av aktierna i Hakon Invest i en så kallad accelererande book-building. ICA-handlarnas Förbund tecknade dessutom sin ägarandel i nyemissionen i Hakon Invest. Efter de två aktieförsäljningarna och nyemissionen äger ICA-handlarnas Förbund 51,3 procent av kapital och röster i ICA Gruppen.

Hakon Invests innehav i ICA har fram till och med den 27 mars 2013 redovisats enligt kapitalandelsmetoden. ICA Gruppen konsoliderades i ICA-handlarnas Förbund-koncernen den 27 mars 2013.

I 2013 års siffror ingår alltså ICA Gruppens omsättning från och med 2013-03-27.
I rörelseresultatet och årets resultat 2013 ingår en positiv engångseffekt om 8 051 Mkr som avser omvärdering av det 40-procentiga innehavet i ICA vid förvärvet av resterande aktier.