0%

Dagens bild

2015-2017 i siffror

ICA-handlarnas Förbund-koncernen

3 år i sammandrag 

  

2017

2016

2015

 

 

Intäkter

106 775 

103 984

101 455

 

 

Rörelseresultat

4 998 

4 447

4 613

 

 

Årets resultat

4 249 

3 596

5 377

 

 

Balansomslutning

85 972 

82 323

79 849

 

 

Antal anställda

22 200 

22 041 

23 399

 

 

Tabellen visas siffror för ICA-handlarnas Förbunds-koncernen för de tre senaste räkenskapsåren. I koncernen ingår den ideella föreningen ICA-handlarnas Förbund, medlemsorganisationen för alla Sveriges ICA-handlare, samt alla dotterbolag. Ett av dotterbolagen är börsnoterade ICA Gruppen, där ICA-handlarnas Förbund äger 51,3 procent.