0%

Dagens bild

Sök stipendier för 2021

Nu finns möjligheten att söka bidrag för vidareutveckling eller hylla någon som visat särskilt prov på entreprenörskap. Här kan du söka ett flertal stipendier för 2021.  

FLU-stipendium för kvinnor i butik

ICA-handlarnas Förbund gör årligen en insatt för att fortsatt främja en jämn tillsättning av både kvinnor och män som handlare. Har du en medarbetare i ICA-butiken som visar vilja att avancera i butiksarbetet och på sikt eventuellt vill välja handlaryrket eller stämmer beskrivningen in på dig?  

Under ICA-handlarnas Dag 2021 delas det ut 20 stipendier, à 20 000 kronor, till våra kvinnliga butiksmedarbetare i syfte att öka deras deltagande vid ICA Skolans Företagsledarutbildning. 

Grundförutsättningen för att kunna söka stipendiet är att vederbörande har genomgått ICA Skolans BLU och arbetar aktivt i butik. Ansökan ska alltid ske tillsammans och i samförstånd med ICA-handlaren, som fortfarande står för merparten av investeringen i medarbetarens utbildning. 

Så ansöker du: 

  1. Fyll i det formella ansökningsformuläret 
  2. Bifoga ”Min egen historia” tillsammans med ansökan. Den ansökande skriver max två A4-sidor och berättar med egna ord om sin egen nuvarande situation och hur hon ser på sin verksamhet i framtiden.  
  3. Skicka ansökan tillsammans med ovanstående bilagor till stipendier@icahandlarna.se, ange FLU-stipendium i ämnesfältet. 

Den formell ansökan ska vara ICA-handlarnas Förbund tillhanda senast 1 mars 2021.

Den som beviljas stipendium anmäler sig själv till ICA Skolan, som beviljar en plats i lämplig FLU-grupp. Kursavgiften debiteras därefter butiken med ett avdrag på 20 000 kronor som debiteras direkt till ICA-handlarnas Förbund. 

Claes-Göran Sylvén fond

I samband med att Claes-Göran Sylvén slutade som vd för ICA-handlarnas Förbund i januari 2014 skapades en fond i hans namn för att främja förmågan att utveckla idéer och entreprenörskap inom handelsrelaterade områden. Fonden är inspirerad av Claes-Görans stora intresse för entreprenörskap och arbete mot utanförskap och ett erkännande för det arbete han har gjort för ICA-idén och Sveriges ICA-handlare. 

Stipendierna kan delas ut till enskilda personer eller en grupp som på något sätt visat särskilt prov på entreprenörskap. Entreprenörskap är också en av ICAs gemensamma värderingar.  Tre stipendier delas ut 2021: 

  1. Kategori Butik: en butik, en avdelning, en medarbetare eller en handlare.  
  2. Kategori Koncern: en anställd eller en avdelning i ICA-koncernen.   
  3. Kategori Extern: en person, en grupp, en samarbetspartner eller ett företag.  

Så nominerar du:
Nominera en kollega, chef, medarbetare eller varför inte dig själv? Du skickar dina nomineringar till stipendier@icahandlarna.se, ange CGS fond i ämnesfältet. Senast den 1 mars vill vi ha din nominering. 

Carl-Hakon Swenson-stipendiet 

Vill du vidareutveckla eller fördjupa dig inom något område som rör ditt arbete på ICA? Eller vill du få inspiration och nya idéer inom butik eller detaljhandel? Då har du möjlighet att söka Carl-Hakon Swenson stipendiet och kanske blir det just du som får 14 000 kronor till ditt specialintresse. 

Fyra stipendier ut varav två går till medarbetare i ICA-butik och två till medarbetare i den svenska delen av ICA-koncernen. Stipendiet är lokalt och vänder sig till medarbetare i Sverige. Tanken är att stipendiet ska användas till studier och/eller studieresor för att öka kunskaperna i detaljhandelsfrågor.  

Tidigare stipendiater har använt sitt stipendium till att åka på studieresa utomlands för att lära sig av våra utländska kollegor, inspireras av nya trender och knyta kontakter. Och några har också besökt butiker och företag på samma eller annan ort i Sverige som gett dem nya idéer och inspiration att omsätta i vardagen.  

Så ansöker du 
Motivera varför just du, din kollega eller medarbetare ska få stipendiet och vad du avser att göra med det. Skicka din ansökan senast den 1 mars 2021 till stipendier@icahandlarna.se, och skriv Carl-Hakon stipendiet i ämnes raden. 

Har du några frågor gällande stipendierna?  
Välkommen att kontakta att höra av dig på stipendier@icahandlarna.se
Alternativt kontaktpersoner:
Lena Litens, 08-55 33 99 29, lena.litens@icahandlarna.se
Karin Axelsson, 08-55 33 99 32, karin.axelsson@icahandlarna.se

19 november 2020