0%

Dagens bild

Plastförbud i EU kan fattas

Ett beslut om stopp för plastbestick, plasttallrikar, vissa matförpackningar och sugrör inom EU närmar sig. "Jag blev väldigt glad när jag hörde nyheten", säger miljöengagerade ICA-handlaren Daniel Larsson i Färgelanda.

Ett beslut om stopp för plastbestick, plasttallrikar, vissa matförpackningar och sugrör inom EU närmar sig.

– Jag blev väldigt glad när jag hörde nyheten, säger miljöengagerade ICA-handlaren Daniel Larsson i Färgelanda.

Det är Europeiska rådet och EU-parlamentet som nått en temporär överenskommelse om ett förbud från 2021. ”En milstolpe”, kommenterade Österrikes hållbarhetsminister Elisabeth Köstinger på Twitter.

ICA-handlaren Daniel Larsson i Färgelanda gläds också över beskedet.

– Nyheten tutades ut väldigt bra, det var ett pressmeddelande som fick vingar. Jag tycker att plast är ett förnämligt material, särskilt för matpackningar. Nackdelen är ju efteråt, att plast aldrig försvinner, säger han.

Eldas upp

Daniel Larsson ser två tydliga problem med plastens utbredning. Det ena är att plasten ofta framställs av olja. På så sätt bidrar den till negativ miljöpåverkan när den eldas upp.

– Den andra nackdelen är att när plasten kommer ut i naturen så hamnar den ofta i havet och gör stor skada. Ta exempelvis havssköldpaddan som älskar maneter. För havssköldpaddan ser en genomskinlig plastpåse ut som en manet. Äter den flera stycken dör den.

Hur tänker du kring intentionen att minska plastkassar i livsmedelsbutiker?
– Ansträngningarna att minimera plastanvändningen är väldigt viktiga.
Många länder har ett förbud redan. Ett totalförbud i framtiden är inget omöjligt scenario. I Sverige har vi ganska bra sopsortering och insamling. Vårt steg är att vi i alla fall har gjort plastpåsarna av förnybara material. Men nästa steg är nog kanske… ja, vi får se.

Kan det föreslagna EU-förbudet leda vidare till fler tror du?
– Jo, men det måste bli så att vi får bort plasten. Det hade varit fiffigt om det gick att få fram en slags komposterbar förpackning som bröts ner mycket snabbare än plast men samtidigt hade den matbevarande effekten. Hittar vi den skulle mycket vara löst, säger Daniel Larsson.

Hela kretsloppet

Elisabeth Due, näringslivs- och branschfrågor, på ICA-handlarnas Förbund betonar värdet av dialog och klimatsmarta lösningar.

– För mig är det viktigaste att EU:s och våra nationella beslutsfattare tänker på hela kretsloppet och på att det sker en stor materialutveckling hela tiden. Många bra och kloka tankar som politikerna har kan, med fördel, kompletteras med dialog med forskare och med näringslivet för att besluten utformas på ett sätt som gör att implementeringen blir så smidig och klimateffektiv som möjligt, säger hon.

Innan det föreslagna förbudet kan lagstiftas måste EU-kommissionen och parlamentet rösta igenom det. Om allt går som väntat kan åtgärderna mot engångsplast börja gälla från 2021.

29 januari 2019