0%

Dagens bild

Debattartikel: Handlare vill inte bli rökpoliser

Tidigare i veckan publicerade Dagens Samhälle en debattartikel där Lars Ilmoni, näringslivs- och branschfrågor ICA-handlarnas Förbund, skriver om hur den nya tobakslagen påverkar Sveriges ICA-handlare. Läs artikeln här.

Det är svårt att förstå hur lagstiftaren och dess myndigheter har tänkt kring den nya tobakslagen. I denna bär den enskilde handlaren ansvar för att det inte röks utanför entrén till butiken.

Att rökning med dess skadliga effekter på folkhälsan bör begränsas är i grunden bra. Genom lagstiftning finns också goda möjligheter att förhindra en ökad konsumtion av hälsofarliga tobaksprodukter. Det är inte en politisk ambition som Sveriges ICA-handlare är emot.

Men, när lagstiftning ska implementeras i praktiken är det viktigt att tänka till kring hur det ska göras. Att samarbete och tydlig information erbjuds till alla som berörs. Inte minst den grupp som riskerar påföljder om lagen inte följs måste få mycket tydlig information och vägledning. 

I ljuset av denna logik är det svårt att förstå hur lagstiftaren och dess myndigheter har tänkt kring den nya tobakslagen. I denna bär handlaren ansvar för att det inte röks utanför entrén till butiken. Det ligger därmed på handlaren att avvisa rökare från platsen och agera ordningsvakt. Dock utan några formella befogenheter. Detta gäller oavsett om marken utanför tillhör butiken eller kommunen.

Om kommunen sedan bedömer att upprepad rökning sker på platsen kan den dra in det tillstånd som kommer att krävas för att få sälja tobak, enligt den nya lagen. Ett tillstånd som handlaren dessutom kan behöva betala för.

Kostnaden för detta tillstånd är därtill inte ett bestämt fast belopp, utan ett belopp som det står kommunen fritt att bestämma hur högt det ska vara. Detta eftersom kommunen kan motivera ökade kostnader för att kontrollera att handlarna följer den lag som de nu behöver lägga ökad tid och resurser på att följa.

 

Vi tycker att det ska vara lätt att göra rätt. Därför vill vi att berörda myndigheter, tillsammans med regering samt bransch- och intresseorganisationer, arbetar för att:

  • kommuner ges tydliga riktlinjer för implementering av den nya tobakslagen
  • ett avgiftstak sätts för utfärdande av tillstånd för tobaksförsäljning
  • kommuner inför ett serviceåtagande för att vägleda och samarbeta med handlarna så att tillämpningen av den nya lagen underlättas

 

Tydliga, rättvisa och transparenta förutsättningar att kunna följa nya lagar är grundläggande för att de ska få de effekter som lagstiftaren önskar. I tillämpningen av den nya tobakslagen finns det mycket arbete kvar att göra. Det arbetet deltar vi på ICA-handlarnas förbund gärna i.

 

 Lars Ilmoni
Näringslivs- och branschfrågor
ICA-handlarnas Förbund

Läs artikeln på Dagens samhälle här

5 april 2019