0%

Dagens bild

Debattartikel: Samhällskontrakt för ökad trygghet – på riktigt!

Vecka 19 var det Säkerhetsveckan. Det är fjärde året som vi gör gemensam sak inom handeln för att uppmärksamma vikten av att anmäla alla brott inom handeln och där vi söker konstruktiva lösningar för att motverka utvecklingen av stöld, hot och våld som påverkar handelns vardag.

Inför, under och efter årets Säkerhetsvecka har vi jobbat mycket med att arrangera studiebesök i butik för politiker på riksnivå och även lokalt. Vi uppdaterade också vår utredning om vad som händer med ICA-butikernas polisanmälningar. Enligt den djupdykning som vi gjort hos ICA-handlare Andreas Bylger som äger och driver ICA Nära i Sätra fastslår vi dels att antalet polisanmälningar har gått ner, dels att alla hans 30 polisanmälningar lagts ner under det senaste året.

Att antalet polisanmälningar gått ner beror framförallt på att Andreas anställde en egen ordningsvakt. Att alla Andreas polisanmälningar lagts ner beror på att polis och åklagare uppenbart förkortat nedläggningsprocessen för brott i butik. Det illavarslande rekordet på en anmälans nedläggningstid är numera sju minuter.

Vi bör därför - på allvar - diskutera hur vårt samhällskontrakt ska se ut framöver.

ICA-handlare är goda skattebetalare och vill fortsätta erbjuda samhället öppna och trygga butiker samt ge sina cirka 56 000 medarbetare möjlighet till jobb och karriär. Handlare vill fortsätta erbjuda tusentals praktikplatser i hela landet samt bidra med sitt stora samhällsengagemang lokalt och regionalt. I sin tur, ska politiker stifta skyddande lagar som till exempel tillträdesförbud för butik och strängare straff för återfallstjuvar; polis och åklagare ska sätta de kriminella i fängelse, kommuner ska hålla gator och torg prydliga och trygga; socialtjänsten ska ingripa när familjer krackelerar; och skolan ska se till att elever trivs och ges en ärlig chans.

Hur har vi hamnat i en situation där det är ok att lägga ner ett allvarligt brott där medarbetare inom handeln hotas och där varor för stora ackumulerade värden stjäls och säljs vidare på den svarta marknaden? På sju minuter.

För att samhällskontraktet ska gälla krävs tydligt fokus och mål. Och att folk faktiskt gör sitt jobb. Vi tror att dialog och så kallad samverkan är långt ifrån tillräckligt.

 

Elisabeth Due
Näringslivs- och branschfrågor
ICA-handlarnas Förbund

28 maj 2019