0%

Dagens bild

Även handeln vill slippa huliganerna

Tillträdesförbud för fotbollshuliganer har inte gjort att bengaler på läktare har slocknat eller förhindrat oskyldiga åskådare att ibland komma till skada. Men att tillträdesförbud har haft återhållsam effekt på de värsta inslagen av läktarvåld är oomtvistligt. Precis som det ska vara omöjligt för fotbollshuliganer att förstöra upplevelsen av en spännande fotbollsmatch, ska det vara omöjligt för en hotfull eller våldsam tjuv att förstöra arbetsmiljön för medarbetare som jobbar i handeln.

Justitieminister Morgan Johansson har nyligen presenterat en utredning med förslag på ny lagstiftning om tillträdesförbud i butiker och på offentliga platser, som bibliotek och simhallar. I samma utredning finns även lagförslag om strängare straff för återfallsförbrytare. En yrkestjuv som blir tagen på bar gärning för flera stölder under en given tidsrymd bör få högre straff. En tjuv som stjäl fem kg kaffe ena gången, 30 kg oxfilé den andra och tio vinterjackor den tredje bör dömas hårdare än någon som stjäl en enda gång. Likaledes bör det vara omöjligt för en yrkeskriminell att i praktiken bli straffimmun när han (ofta rör det sig om män) begår brott som ger lägre straff i väntan på domslut för ett brott som ligger högre på straffskalan.

Från handeln välkomnar vi varmt utredningen och inväntar Morgans lagförslag. För om vi i handeln fortsatt ska fortsätta skapa trivsel i butikerna som de dagliga mötesplatser de är i samhället. Om vi ska fortsätta investera i handelsplatser och bidra till servicevänliga boendemiljöer. Då måste vi ha lagar som ökar känslan av trygghet. Även för oss.

Svenska samhället behöver skydd från hotfulla och våldsamma huliganer vare sig vi kollar på en fotbollsmatch, jobbar eller handlar i en butik eller går till biblioteket. Vi i handeln behöver därutöver lagar som gör det omöjligt för notoriska återfallstjuvar att gång på gång, ömsom nonchalant, ömsom hotfullt, se butikerna som vore de deras eget skafferi.

Därför säger vi: Låt lagförslag bli lag. Och låt det ske NU!

8 mars 2019