0%

Dagens bild

ICA-handlare träffade justitieminister Morgan Johansson

Tisdagen den 11 juni träffade tjugo ICA-handlare justitieminister Morgan Johansson. Mötet skedde som en del av Förbundets Ambassadörsutbildning. En utbildning som är till för handlare som vill bli ännu bättre opinionsbildare och därmed bidra till att ICA-handlarna får en ännu starkare röst i den offentliga debatten.

Mötet handlade om hur man skapar en tryggare butiksmiljö för handlare, butiksmedarbetare och kunder. Handlarnas egna berättelser och erfarenheter kring brott i butik varvades med diskussioner om vilka politiska åtgärder som krävs.

Morgan Johansson var tydlig med att han kommer att verka för ett lagstiftat tillträdesförbud för personer som genomför upprepade brott i butik. Sammantaget var mötet konstruktivt och framåtsyftande med fokus på att skapa ett tryggare Sverige.    

13 juni 2019