0%

Dagens bild

Brobyggarna

Tanken är enkel. I en ICA-butik ska alla känna sig välkomna. Medarbetarna såväl som kunderna. När människor av olika slag får dela vardagen med varandra uppstår ett mer inkluderande samhälle. Först då blir det ovanliga vanligt. Att bejaka mångfald i alla dess varianter gör i slutändan butiken till en både bättre och trevligare mötesplats.

Sortera efter: Senaste