0%

Dagens bild

Magnus Wassén i sin butik.
Magnus Wassén i sin butik.

"Vi måste göra våra varor tillgängliga"

Magnus Wassén är relativt ny som ICA-handlare. Våren 2011 fick han nycklarna till ICA Nära Bergvreten i Enköping. För ett halvår sedan bytte han butik, till ICA Nära Norrviken i Sollentuna.

Hur ser ditt lokala samhällsengagemang ut?
– Nu är jag ganska ny handlare i Norrviken så jag har ju inte hunnit koppla upp mig riktigt. Men jag har två påbörjade samarbeten. Det ena är med skolan när det gäller praktikplatser. Vi har börjat titta mer mot praktikplatser, eller praoplatser för funktionshindrade eller särskoleelever. Ofta är det ett problem för många skolor att man inte hittar platser. Att också funktionshindrade eller särskoleelever kan få gå ut och göra en praotid. Det är det ena som jag riktat in mig på. Det andra är att jag kommer att börja jobba med ungdomsidrott. Och då är det ett basketlag som tagit initiativ till det här i ett nätverk med flera ungdomsklubbar i.

Är det viktigt att handlare är engagerade på sin ort?
– Jag tror att det är helt avgörande för en ICA-handlare att lyckas att vara engagerad utanför butiken. Därför att det är en del av vad som skiljer ut oss från många andra kedjor, och det är en del av hur kunden uppfattar ICA. Vad man får med sig av att handla i sin butik. Frågan är jätteviktig för alla handlare. Vi är bra på det redan i dag, och jag tror att vi kan bli ännu bättre.

Vad tänker du kring ICA:s satsning på e-handel?
– En svår nöt faktiskt. Utöver att den också är ny, man har inga referensramar riktigt. Hur ska vi hantera det här?

– Jag ser två sidor, en uppsida och en nedsida. Och båda dessa måste vägas in. Jag tror inte att vi har några alternativ där heller. Vi måste vara där kunderna är. Jag köper argumentet till hundra procent. Vi måste göra våra varor tillgängliga, och vi måste göra det på ett sätt som kunden vill ha det. Och om det är via online, e-handel, då måste vi göra det på det sättet. Det är faktiskt inte upp till oss att bestämma det utan det är kunderna som bestämmer det åt oss. Sedan får vi lösa det på ett bra sätt. Och det känns ändå ganska bra det de håller på med, det vi har sett hittills. Det ser enkelt och slagkraftigt ut.

– Sedan har vi också en nedsida. Det är en helt ny organisation, vi måste plocka varorna åt kunderna. Ska vi köra ut varorna? Hur ska vi lämna ut varorna? Hur ska vi anpassa fastigheten? Det kanske vi inte får göra, kanske har vi problem med fastighetsägaren eller får inte växa åt något håll och så vidare. Men det är saker och ting som kan lösas över tid. Totalt sett tror jag att vi måste gå den vägen. Men jag har stor respekt ändå för de nya momenten. Jag ser de inte som någon enkel match.

Hur kommer du att jobba vidare med våra gemensamma värderingar Enkelhet, Entreprenörskap och Engagemang?
– Jag är av den uppfattningen att engagemang bor i varje individ. Det handlar om att jag ska skapa förutsättningar för att engagemanget ska komma ut eller få plats i organisationen.

– När det gäller entreprenörskap; jag vill göra affärer hela tiden. Det är en del av det vi håller på med. Även att förbättra redan befintliga affärer på olika sätt.

– Enkelhet, där tror jag att i mitt fall som jobbar på Nära att enkelhet också kan vara… att det bygger på tydlighet. Jag håller på att bygga en tydligare organisation, jag vill ha ut ett tydligare budskap ut mot kund om vad vi står för. Att vi faktiskt har ett antal värderingar inom ICAs Goda Affärer som jag vill tydliggöra. Och då gör det också att det blir enklare för kunden att välja oss.

– Generellt också att vi vågar kommunicera att vi jobbar utifrån ICA:s Goda Affärer. Att vi tror på något mer än bara pris, vara, kanske kvalité. Att vi jobbar utifrån ett dokument som vi tillsammans har skapat. Det i sin tur skapar prisvärde tror jag.

– Jag tycker det här med att hjälpa kunden till hälsosamma val är på tapeten. Jag märker det i min egen butik, att det finns en stor efterfrågan på att få äta produkter som är rättvisa, som är utan gifter, som är bra för kropp och hälsa. Men det ska också smaka gott. Det är något jag verkligen ska titta ännu närmare på.

27 april 2014