0%

Dagens bild

Opinionsbildare

ICA-handlarnas Förbund jobbar för att öka kunskap och förståelse för ICA-idén, och driva frågor som ger både ICA-handlarna och ICA-koncernen bästa möjliga förutsättningar att verka och växa.

Vi arbetar för att ICA-handlarna och ICA-koncernen ska kunna förverkliga sina ambitioner om högt kundförtroende, tillväxt och lönsamhet på sina respektive marknader.

Vi vill att ICA-handlarna ska ges likvärdiga villkor som övriga aktörer på dagligvarumarknaden.

Vi inspirerar och stödjer våra medlemmar att vara aktiva i sitt samhällsengagemang och vi lyfter goda exempel där hållbarhet och mångfald står i fokus.